Czyste miasto, sprawne wodociągi i kanalizacja, dobre drogi

[następny...]

      Czyste miasto, sprawne wodociągi i kanalizacja oraz dobre drogi to rzeczy, które składają się na infrastrukturę techniczną naszej gminy i stanowią o jej wizerunku. Daleko ważniejsze jest to czy osoba odwiedzająca gminę może poruszać się po dobrej drodze, widząc wokół siebie wysprzątane  i oświetlone ulice niż ładny wygląd urzędu miejskiego. Pomijając potencjalnych inwestorów, odwiedzających Łapy, poprawa infrastruktury technicznej ma niebagatelny wpływ na samopoczucie mieszkańców gminy.

      Niestety, inwestycje w infrastrukturę nie są realizowane w odpowiednim stopniu. Wystarczy prześledzić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na I półrocze 2006 r., aby się przekonać, że żadna z zaplanowanych inwestycji drogowych nie została zrealizowana- z zakładanych 1,800 tys. wydatków na modernizację dróg przez pierwsze półrocze 2006 r. nie wydano nawet złotówki. Podobnie jest w przypadku gospodarki ściekowej i ochrony wód, na poprawę stanu kanalizacji przeznaczono prawie 1 mln złotych, a zrealizowano z tego jedynie 200 tys.

        Naturalne jest, że nie wszystkie projekty mogą być od razu zrealizowane, ale jeżeli przyjrzeć się planom inwestycyjnym nakreślonym przez władze gminy w Strategii Rozwoju Gminy Łapy, czy też w   Planie Rozwoju Lokalnego, a ich rzeczywistej realizacji- którą można przeanalizować na przykładzie budżetu gminy na rok 2005 i wspomnianego już sprawozdania z wykonania budżetu na I półrocze roku 2006 (powyższe dokumenty są dostępne w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy) to należy stwierdzić, że realizacja tych planów nie przebiega pomyślnie.        

      Inwestycje w infrastrukturę techniczną powinny otrzymać najwyższy priorytet. Przede wszystkim należy się zająć modernizacją dróg gminnych na odpowiednią skalę. Przykładem może tutaj posłużyć gmina Sokoły, która nakreśliła bardzo ambitny plan modernizacji i budowy dróg na swoim obszarze.

            Równie ważne jest oświetlenie dróg dojazdowych do miasta i budowa chodników (np. droga do Płonki Kościelnej). Poprawa stanu dróg powinna objąć nie tylko samo miasto, ale również i sołectwa znajdujące się na obszarze gminy.

           Niezbędna jest również modernizacja i budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, przede wszystkim w tych sołectwach, w których brak jest urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Ta inwestycja jako jedna z nielicznych jest realizowana przez władze gminy, ale być może należałoby się zastanowić nad przyznaniem na ten cel jeszcze większych środków.

       Wykorzystanie na potrzeby modernizacji infrastruktury technicznej środków unijnych powinno mieć odpowiednio wielką skalę, wystarczy sięgnąć do planów inwestycyjnych sąsiednich gmin (np. wspomniane już Sokoły, czy też Wysokie Mazowieckie), aby przekonać się o jaką pomoc unijną się ubiegają. Podobnie należy postąpić w przypadku naszej gminy.

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap