[poprzedni...]

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

[następny...]

      Bezpieczeństwo mieszkańców to jedno z fundamentalnych zadań samorządu terytorialnego. Nie tylko powiatowego czy wojewódzkiego, ale przede wszystkim gminnego, ponieważ to właśnie na poziomie gminy najłatwiej jest zidentyfikować zagrożenia oraz wyznaczyć środki mające im zapobiegać.

        Bezpieczeństwo mieszkańców szeroko pojmowane dotyczy takich rzeczy jak: poziom bezrobocia, zagrożenia związane z patologiami społecznymi, zagrożenia wynikające ze stanów nadzwyczajnych. Przede wszystkim jednak bezpieczeństwo kojarzy nam się z przestępczością- tak naprawdę to jest najważniejszy poziom bezpieczeństwa- bezpieczeństwo osobiste, które należy zapewnić zawsze w pierwszym rzędzie. 

        Z punktu widzenia danych statystycznych, jak stwierdzono w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łapy: „Gmina Łapy jest gminą stosunkowo bezpieczną(...)”. Stwierdzenie to opiera się na danych dotyczących przestępczości w gminie. Według danych Komisariatu Policji w Łapach na terenie gminy stwierdzono w 2003 r. 430 przestępstw, z czego 103 z nich to kradzieże zwykłe, a 158 kradzieże z włamaniem. Dane na 2004 r. przedstawiają się następująco: stwierdzono ogółem 810 zdarzeń o charakterze przestępczym, z czego kradzieże z włamaniem to 167 przypadków, a kradzieże mienia 109 przypadków. Ponadto 25 przypadków to bójki i pobicia. Pytanie czy na podstawie tych suchych liczb można stwierdzić, że gmina Łapy jest gminą bezpieczną?

        Jesteśmy przekonani, że wiele rzeczy dotyczących bezpieczeństwa wymaga poprawy. Główne zmiany, które chcielibyśmy przeprowadzić jako radni to:

1.      Poprawa współpracy pomiędzy Radą Gminy a Komisariatem Policji

2.      Aktywizacja dzielnicowych, tak, aby każdy mógł dostrzec wykonywaną przez nich pracę

3.      Wprowadzenie monitoringu w centrum miasta i w kilku miejscach uchodzących za niebezpieczne, wybranych przez mieszkańców

4.      Zwiększenie ilości etatów w komendzie policji i przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody

5.      Wprowadzenie konkursu na „Najlepszego Policjanta Gminy Łapy”

6.      Zrealizowanie zaplanowanej przez łapskie władze inwestycji- budowy nowej siedziby Komisariatu Policji

        Dwa pierwsze punkty są możliwe do zrealizowania bez potrzeby wyasygnowania jakichkolwiek środków. Sprawnie działający monitoring również nie stanowi dużego wydatku. Zamontowanie czterech kamer i instalacja sprzętu niezbędnego do ich obsługi to wydatek nie przekraczający sumy 50 tys. zł. Zwiększenie ilości etatów możnaby zastąpić lepszym systemem premiowania, jednakże realizacja tego punktu zależy od realizacji punktu pierwszego. To policja bowiem powinna najlepiej wiedzieć, jakie potrzeby są najpilniejsze. Wprowadzenie konkursu na „Najlepszego Policjanta”, który miałby być wyłoniony przez mieszkańców w drodze internetowego plebiscytu na pewno przyczyni się do poprawy klimatu wokół działalności naszych mundurowych, a także przełoży się na jakość ich pracy. Budowa nowej siedziby policji to nie jest pomysł Młodych dla Łap lecz jedna z inwestycji przewidzianych w Strategii Gminy Łapy z 2001 r., jednakże my również uważamy, że należy ją zrealizować jak najszybciej. Jako radni będziemy wspierać wszelkie inicjatywy, poza wymienionymi, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a jednocześnie będą możliwe do zrealizowania.

         

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap