[poprzedni...]

Poprawa warunków działania instytucji zapewniających opiekę zdrowotną

[następny...]


Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym sprawy związane z ochroną zdrowia nalezą do zadań własnych gminy. Na obszarze gminy Łapy znajduje się jeden szpital ogólny oraz 5 przychodni. W 2002 roku w gminie znajdowało się 7 aptek.

Wydatki na ochronę zdrowia w gminie w 2003 r. kształtowały się na poziomie 343.415 zł, w tym na szpital ogólny – 68.200 zł, na programy polityki zdrowotnej – 1.800 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 273.415 zł. W budżecie na rok 2006 założone wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 222.000 zł, z czego do połowy roku wykonano 97.216 zł, środki te w przeważającej mierze przeznaczono na program przeciwdziałania alkoholizmowi- ponad 210 tys. zł. Wydatki na szpital ogólny nie zostały uwzględnione.

         Sytuacja łapskiego szpitala na pewno nie jest komfortowa, aby zlikwidować jego zadłużenie i odsunąć ryzyko jego likwidacji, co jest możliwe w przypadku planów ministra zdrowia, należy podjąć wszelkie niezbędne działania. Przede wszystkim niezbędna jest restrukturyzacja, zarówno jeżeli chodzi o profil świadczonych usług jak i o sprawy związane z zatrudnieniem. Obecnie wiele usług, które są świadczone przez komórki wewnętrzne szpitala można zamawiać z zewnątrz, co na pewno obniży wydatki związane z utrzymaniem i z czasem przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, która niestety jest bardzo zła. Naturalnie w zakresie administrowania szpitalem należy współpracować z władzami powiatu, które są obecnie bezpośrednim administratorem szpitala. Jako przyszli radni naszej gminy dołożymy wszelkich starań, aby ta współpraca wyglądała jak najlepiej dla dobra szpitala i naszego miasta.

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap