[poprzedni...]

Rozwój życia kulturalnego gminy

[następny...]

      Środowisko kultury jest właściwym środowiskiem życia człowieka, w którym się on rodzi, kształci i wychowuje. Dlatego bardzo ważna jest dbałość i troska o jego rozwój, nie tylko w domu rodzinnym, w środowisku szkolnym, ale również w obrębie miasta i gminy.

Jako radni chcielibyśmy nie tylko kreować wizerunek miasta otwartego wobec kultury, ale przede wszystkim wcielać w życie kreatywne pomysły na jej rozwój.
Bez wątpienia wiąże się to z  nakładami finansowymi, które chcielibyśmy wygenerować z dotacji Unii Europejskiej. W związku z tym zrodziła się koncepcja-podjęcia działań zmierzających do utworzenia przez samorządy naszego regionu przedstawicielstwa w Brukseli, w celu lepszej informacji i skuteczniejszego pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Co rzutowałoby nie tylko na rozwój życia kulturalnego, ale i innych kierunków  rozwoju  w gminie.

     Nie chcielibyśmy oczywiście negować dotychczasowych działań w zakresie aktywności kulturalnej naszej Rady Gminy. Jednak jako radni chcielibyśmy coś ulepszyć i postanowiliśmy się skupić na następujących punktach:


1. Większa promocja stałej imprezy naszego miasta jakim jest projekt „Dni Łap”

2. Zwiększenie liczby i atrakcyjności imprez oferowanych przez Dom Kultury - spotkania muzyczne, koncerty, wernisaże, poprzez ścisłą współpracę z pracownikami naszego Domu Kultury
    
3. Ustalenie rocznego (stałego) poziomu dofinansowania zakupu książek do biblioteki publicznej, celem wyposażenia jej w nowości wydawnicze.

4. Wspieranie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatyw młodzieżowych lub angażujących młodzież - zapewnienie pomocy merytorycznej, organizacyjnej oraz finansowej. Przede wszystkim zagwarantowanie środków budżetowych na realizację inicjatyw integrujących społeczność lokalną.

5. Ustanowienie corocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Co mogłoby bardziej zmobilizować  do tego typu działań.
6. Wspieranie działań zespołów funkcjonujących w domach kultury, świetlicach i poza strukturami samorządowymi. Bowiem instytucje publiczne powinny sprzyjać i inspirować różnorodne inicjatywy społeczne. Chcielibyśmy określić jasne kryteria udzielania pomocy finansowej tego typu organizacjom w mieście oraz prowadzenie regularnych konsultacji z ich reprezentacją.
      

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap