[poprzedni...]

Efektywne wykorzystanie środków unijnych

[następny...]

           Pozyskiwanie środków unijnych jest obecnie chyba najważniejszym zadaniem stojącym przed naszą gminą, a jednocześnie największą szansą na dynamiczny rozwój i wydobycie Łap ze stagnacji. Zważywszy na fakt ich dotychczasowego wykorzystania przez naszą gminę, sytuacja musi ulec natychmiastowej, radykalnej poprawie. Inaczej Łapy nigdy nie wydobędą się z marazmu, a problemy będą ciągle narastać.

          Środki unijne to hasło, na które w praktyce składa się kilka programów pomocowych tzw. programów operacyjnych, w ramach których określone podmioty mogą ubiegać się o fundusze na  określone cele. Nasza gmina może skorzystać z unijnej pomocy przyznawanej w ramach programów operacyjnych:

  1. Infrastruktura i środowisko- program ten obejmuje pomoc w dziedzinach m.in. Modernizacji i budowy autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej. Na ten program przeznaczono 21,3 mld EUR.
  2. Rozwój Polski Wschodniej- program obejmuje m.in. dostęp do internetu czy poprawę infrastruktury drogowej. Na realizację programu przeznaczono 2,2 mld EUR.
  3. Regionalny program operacyjny- jest jednym z 16-tu regionalnych programów, środki przyznawane są na poziomie województwa, wspiera podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, upowszechnienie technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych, a przede wszystkim to co chyba jest najważniejsze dla naszej społeczności lokalnej- budowę infrastruktury. Środki przeznaczone na realizacje programu to 15,9 mld EUR.

         Te programy będą funkcjonować w latach 2007-2013, czyli w okresie, na który uchwalony jest unijny budżet. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, przedstawianymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomienie programów operacyjnych nastąpi w drugiej połowie 2007 r., a pierwsze wnioski będzie można składać już pod koniec tegoż roku. Zatem od wyborów samorządowych, które odbędą się już wkrótce, samorządy będą miały rok na przygotowanie odpowiednich projektów. Ten okres to wbrew pozorom niewiele i aby go nie przespać należy zacząć prace natychmiast, bowiem procedura składania wniosków jest, pomimo pewnych uproszczeń wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nadal skomplikowana, a o  ostatecznym włączeniu wniosków do rozpatrzenia przez Komisję Europejską będą decydowali bądź urzędnicy ministerstwa rozwoju regionalnego bądź zarządy samorządów województw, na podstawie konkursu wniosków. Nie wystarczy zatem samo napisanie wniosku, musi on być przygotowany fachowo i kompetentnie. Jako kandydaci na radnych, my Młodzi dla Łap zobowiązujemy się pomóc wszelkimi sposobami przyszłemu burmistrzowi naszej gminy, aby tym razem wnioski o unijną pomoc złożone przez naszą gminę zostały zaakceptowane.    

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap